Webconferencing vs Videoconferencing

Home » Conferencing Nieuws » Webconferencing vs Videoconferencing
Web versus Video conferencing, wat is het verschil?

Zodra de termen “Webconferencing” en “Videoconferencing”worden gebruikt ontstaat vaak verwarring. Ze worden regelmatig verwisseld,sterker ze worden soms zelfs door elkaar heen gebruikt. Feitelijk hebben dezetermen verschillende betekenissen en een andere strekking.

Wat is videoconferencing?

Videoconferencing  is het gebruik van video en audio om twee of meer locaties via het internet met elkaar te verbinden en ‘tweeweg’ communicatie mogelijk te maken. De primairedoelstelling hierbij is om op afstand met elkaar te kunnen vergaderen of  te overleggen waarbij het lijkt alsof de deelnemers zich in dezelfde ruimte bevinden. Het gebruik van (web)camera’s of andere videoapparatuur welke verbonden is aan een computer en/of een netwerk is noodzakelijk. Ten opzicht van webconferencing wordt substantieel meer bandbreedte gebruikt.

Wat is webconferencing?

Bij webconferencing wordt met verschillende locaties via het internet contact gelegd en deze heeft als primaire doel om presentaties te geven of andere content te delen. Via chat, whiteboards en het delen van beeldschermen worden deelnemers bij de web conference betrokken en vindt interactie tussen de organisator en deelnemers plaats. Het kan zelfs zo zijn dat er minimale of geen enkele interactie plaatsvindt en dat deelnemers alleen naar een presentatie kijken. Bij een zogenaamde webcast betreft het alleen het verstrekken van informatie die‘live’ of achteraf via het internet wordt gedeeld, zonder enige interactie,terwijl tijdens een webinar een discussie en interactie plaatsvindt tussen de presentator en deelnemers. Een VOIP en/of met een standaard telefoonlijn zorgt hierbij voor de audio.